top of page
​前傾雙吸離心風機 TRZ

​型錄下載:

前傾雙吸離心風機TRZ.pdf

特性:通用性高、效率佳、噪音小、耗能低。

 

風量範圍:

適合場所:廣泛使用在空調換氣、廚房排煙、

                 送排風機

bottom of page